Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Hjelp


Vårt innebygde «leksikon» finner du ved å klikke på modulknappen Hjelp øverst på skjermen.

Her finner du all brukerdokumentasjon Om UFOSOFT, integrert i programmet til enhver tid, uten at du trenger å slå opp på internettsider.

Du kan også komme inn hit ved å trykke F1-tasten, uansett hvor du står i programmet. Du vil da bli ledet direkte inn i det kapitlet som gjelder den rutinen du befinner deg i når F1 blir trykket.

demonstration
       picture of the Ufosoft software

Du kan navigere gjennom systemet ved hjelp av funksjonene som finnes i venstre del av skjermen. Det valgte kapitlet blir da vist i høyre del.

Disse funksjonene finnes:

 • Innhold viser et strukturert oppsett av alle kapitlene i dokumentasjonen. Hurtigtaster kan brukes for å navigere raskere.
 • Stikkordregister lar deg søke etter aktuelt kapittel, basert på et stikkord.
 • Søk lar deg søke deg fram til et kapittel, basert på ett eller flere ord som finnes i teksten i kapitlet (frisøk). Hurtigtaster finnes.
 • Favoritter lar deg lagre dine egne favorittkapitler, slik at de er lette å finne igjen senere.
 • Historikk gir en oversikt over de kapitlene du nettopp har vært innom, slik at du enkelt kan hoppe tilbake til dem. Hurtigtaster finnes.
 • Relaterte emner viser kapitler som har et innhold som er i slekt med det kapitlet du har framme i øyeblikket. Hurtigtaster finnes.