Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Lønnsarter


Hva er lønnsarter?

Lønnsarter er noe du trenger når du fører lønn, for at programmet skal vite hvordan de enkelte lønnspostene skal behandles. For hver lønnspost du registrerer må du angi hvilken lønnsart den hører til. I de fleste lønnsprogrammer fram til i dag har det vanlige vært at du må definere lønnsartene dine selv, i en egen tabell.

Dette kan være en svært kompleks jobb, særlig hvis du jobber i en krevende bransje, med mange alternative avlønningsmetoder, lønnstillegg, kompensasjoner, fradrag, etc. Derfor er det ofte lagt opp til en standard tabell i programmet, hvor du selv tilpasser de lønnsartene som der finnes, samt at du legger inn noen nye når du trenger det.

Dette fungerer greitt hvis du selv er mer eller mindre ekspert, men det kan bli et salig rot hvis du ikke er kyndig nok. Og da får både du og programleverandørens supportavdeling ofte mer enn nok med å finne ut hva du har gjort galt. Særlig blir problemet gjerne stort hvis en feil blir oppdaget flere måneder etter at den er begått, slik at du også må finne måter å korrigere gamle lønnsperioder på.

Standard lønnsarttabell

For rundt tjue år siden fant vi ut at det er bare én farbar vei å gå, nemlig å bruke en standard lønnsarttabell, som ingen får lov til å overstyre! Brukerne ble kvitt mye frustrasjon den dagen vi tok i bruk standardtabellen.

Det hender selvsagt at noen får bruk for en lønnsart, eller en variant av en lønnsart, som ikke ligger i tabellen i UFOSOFT. Istedenfor at du da driver og fikler med definisjonene selv, sender du heller en beskrivelse til support@ufosoft.no om hva som er behovet ditt. Så finner vi en løsning som vi innarbeider i programmet og/eller lønnsarttabellen.

Denne løsningen blir da tilgjengelig for alle brukere av programmet. På denne måten vil hele opplegget bli mer og mer fleksibelt etter som tiden går.

Hvordan brukes lønnsarttabellen i praksis?

Når du skal føre en lønnspost på en ansatt, har du foran deg et bilde som ser slik ut:

Demonstrasjonsbilde av føring av lønnspost i ansatt-modulen

Den første opplysningen du må angi på en lønnspost er det tre-sifrede lønnsartnummeret, oppe til venstre i bildet. Etter hvert vil du huske alle de vanlige numrene i hodet, så du taster dem bare rett inn. I starten vil du imidlertid måtte ha hjelp.

Det enkleste er å søke ved å skrive inn litt tekst i feltet, istedenfor lønnsartnummeret. Skriver du f.eks BIL, vil alle lønnsartene som har BIL et sted i teksten komme fram, slik at du kan plukke den riktige.

En mer strukturert måte er å lete i oversikten til venstre i bildet. Som kanskje eneste lønnsprogram har UFOSOFT en lønnsarttabell som har samme struktur som A-meldingen krever. Det gjør at det er lett å finne riktig lønnsart, bare du vet grovt sett hvilken type lønn det er snakk om.

Innebygget dokumentasjon av hver lønnsart

Og det beste av alt, hvis du ønsker det, så kommer det opp til høyre en komplett beskrivelse av den lønnsarten du har klikket på. Her finnes en del tips og praktiske råd om hvordan og når lønnsarten brukes.

Når du har valgt riktig lønnsart, og klikker Enter, kommer selve registreringsbildet for lønnsposten opp:

Demonstrasjonsbilde av føring av lønnspost i ansatt-modulen

Lynrask føring av lønnsposter

Etter hvert som du blir vant med lønnsarttabellen, slår du gjerne av instruksen til høyre. Da blir bildet litt mer oversiktlig, slik:

Demonstrasjonsbilde av føring av lønnspost i ansatt-modulen

I lønnsarttabellen er det ikke bare definert hvordan en lønnsart skal kalkuleres og behandles, men også hvilke input-felter som må eller kan fylles ut.

Et felt som SKAL fylles ut er lys orange på farge, mens et som KAN fylles ut er grått. Et felt som overhodet ikke skal brukes for denne lønnsarten, vises ikke i det hele tatt, bortsett fra ledeteksten, som er blitt grå. Mørk orange viser hvilket felt markøren står i.

Dette bildet ser kanskje litt omstendelig ut for den som er vant med å registrere store mengder data, men vi kan forsikre at det går kjempefort å registrere poster. Du bruker nemlig talltastaturet, samt Enter for å hoppe til neste felt.

Når Enter er tastet på OK-knappen, blir lønnsposten lagret, og bildet blankes i samme øyeblikk, klar til føring av neste lønnspost.

Automatisk lønnsberegning

Når du ikke skal føre flere lønnsposter på personen, klikker du ESC eller Avbryt. Da blir alle personens lønnsposter automatisk beregnet og kontert, og en fiks ferdig lønnsslipp blir laget og lagret. Dette bildet kommer så fram:

Demonstrasjonsbilde av førte lønnsposter i ansatt-modulen

Her vises alle lønnspostene du har ført (hvit bakgrunn), samt alle systemgenererte poster (grå bakgrunn). Dette er akkurat samme dataene som står på lønnsslippen, men der er det selvsagt med noen flere spesifikasjoner.

Så lenge du ikke har avsluttet lønnsperioden, kan du gå inn her og legge til, slette, eller endre lønnsposter. De blir automatisk beregnet på nytt hver gang.

Likevel mulig å definere sin egen lønnsarttabell

Skulle du i din bedrift og bransje ha behov som absolutt ikke dekkes av standardtabellen i UFOSOFT, kan du i UFOSOFT PREMIUM likevel lage din egen tabell.

Dette gjøres i et eget program, og rutinen er svært oversiktlig. Det er omfattende fleksibilitet innebygget, så du kan lage det meste som måtte være ønskelig av funksjonalitet.

Demonstrasjonsbilde av egendefinert lønnsarttabell i ansatt-modulen

Har du mange kostnadssteder, som kanskje skal beregnes og kalkuleres forskjellig, for samme lønnsart, kan du opprette disse som Lønnstyper. Hver lønnstype (inntil 99 stk) kan da avvike fra lønnsartens standarddefinisjon på en rekke punkter.

Lønnstype er å betrakte som en underspesifikasjon av lønnsart. Kfr skjermbildet litt lengre oppe, hvor Lønnstype er egen kolonne.

Lønnstyper er ikke i bruk i UFOSOFT standard lønnsarttabell.