Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

LANSERING UFOSOFT 4 SOMMEREN 2018


Programmet UFOSOFT 4 er under utvikling, og vi forventer å kunne lansere det sommeren 2018.

I øyeblikket selger vi ikke UFOSOFT 3 til nye kunder, heller ikke noen av SunPro-versjonene. Vi konsentrerer oss om utvikling av UFOSOFT 4, samt å gi vår anerkjente support til alle eksisterende kunder.

UFOSOFT 4 utvikles i Xojo (se xojo.com), som er et svært godt og framtidsretta utviklingsverktøy. Det har en rekke fordeler, blant annet at det er mer plattformuavhengig enn de fleste andre verktøy. Derfor lager vi både desktop- og web-rutinene våre med samme verktøyet.

Vær oppmerksom på at på herværende nettsider er det UFOSOFT 3 som er presentert. Etter hvert som vi nærmer oss nylanseringen, vil også info om UFOSOFT 4 bli å finne.

UFOSOFT 4 er et svært fleksibelt og omfattende ERP-system, med en integrasjon og brukervennlighet som er ganske enestående. Funksjonaliteten er enda bedre enn den er i UFOSOFT 3, og brukergrensesnittet er mer moderne.

Gled deg! Det gjør nemlig vi!