Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Nedlasting


Etter 1. mai 2018 kan du her på denne siden laste ned programmet.

Et nedlastet program vil du kunne kjøre i demo-modus, for alle de tre programversjonene MINI, STANDARD og PREMIUM. Du får tilgang til alle programmets rutiner, men noen viktige lagringsmuligheter vil være sperret.

Du vil også få anledning til å kjøpe lisens for et gitt tidsrom (minimum 2 måneder). Ved å legge inn lisensnøkkelen, vil programmet fungere fullt ut for den programversjonen som lisensen gjelder. De øvrige programversjonene kan du fremdeles kjøre i demo-modus.

Når lisensen er utløpt, vil programmet gå over i demo-modus igjen, inntil du har lagt inn en lisensfornyelse. Ingen av dine data går tapt i mellomtiden.