Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Nyheter


18.10.2017

LANSERING ER UTSATT TIL SOMMEREN 2018

Arbeidet med UFOSOFT 4 har blitt noe mer omfattende enn vi kalkulerte, noe som langt på vei skyldes at vi har utvidet programkonseptet en god del. Man får lyst på mye når man underveis ser mulighetene. Også kravene i den nye GDPR-standarden tar mye ekstra ressurser. Men vi håper å ha det totale programmet klart før sommeren 2018. Les mer her.

03.04.2017

LANSERING ER UTSATT TIL HØSTEN

Lanseringen av UFOSOFT 3 var planlagt nå på ettervinteren, men av ulike årsaker har vi valgt å droppe den helt, og heller lansere UFOSOFT 4 allerede høsten 2017. Det er et helt år før tiden! Les mer her.

07.12.2016

NYHETSBREV DESEMBER

Nyhetsbrev for desember er utsendt. Du kan lese det her.

07.12.2016

NY NETTSIDE TATT I BRUK

Fra i dag er nettsidene til Ufosoft AS tatt i bruk offisielt. Innholdet er litt spinkelt foreløpig, men det vil bli supplert fortløpende framover.