Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Regnskapskontorer


Den integrerte og klientbaserte kombinasjonen av alle våre moduler gjør at programmet passer godt for regnskapskontorer og andre med ansvar for flere firmaer. En genial funksjon er automatisk bokføring og fakturering av arbeid som er utført for klientene.