Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Abonnement


Abonnement ligger under modulen Kunder, og den er integrert med faktureringsrutinene. Det legges inn faste abonnementer på visse varer på kundene, og disse blir så automatisk fakturert ved forfall.