Ufosoft logo and map of north west europe Ufosoft logo and map of north west europe

Generelt


Fra og med utgave 3, som lanseres januar 2017, er alle de tidligere programmene våre slått sammen til kun ett program, som heter UFOSOFT.

Det betyr at de tidligere hovedprogrammene SunPro Lønn og SunPro Regnskap ikke selges lenger. Men du finner all funksjonaliteten derfra i UFOSOFT, pluss en god del mer.

Kjenner du programmene fra før, så vil du garantert kjenne deg igjen i dette skjermbilde-eksempelet:

demonstration
                picture of the Ufosoft software

UFOSOFT består av mange moduler, hver representert med én modul-knapp i knapperekka øverst på skjermen.

Hver modul kan egentlig anses som et eget komplett program. Modulene opererer samtidig, og for det meste uavhengig av hverandre. Du hopper mellom modulene ved å klikke på modul-knappene.

Nedenfor følger en kort beskrivelse av hver modul.

Globalt

Modulen inneholder informasjon og funksjoner som gjelder globalt for hele programmet, for alle modulene, uavhengig av hvilket firma du måtte arbeide med i øyeblikket. Hvis du kjører programmet for flere firmaer, er det i Globalt-modulen du legger inn nye firmaer.

Fra firmaoversikten kan du når som helst bytte til et annet firma som du da skal jobbe videre med. Dette firmaet som du jobber med akkurat nå, kalles for aktivt firma. Det året du jobber med for dette firmaet, kalles for aktivt år.

Firmaet

Modulen inneholder alle rutiner som omhandler aktivt firma, altså det firmaet du jobber med i øyeblikket. Det gjelder selvsagt alle innstillinger for aktivt firma i aktivt år, men også alle firmaets faste tabeller ligger her. Eksempel på slike tabeller er virksomheter, avdelinger, prosjekter, stillinger, yrkesgrupper, lønnsarter, ansattgrupper, varer, faktureringsmaler, faktureringstemaer, fakturalayouts.

Også sikkerhetskopiering ligger her, og med den rutinen kan du automatisk sende kopi av dataene dine til Ufosoft AS, som vil oppbevare dem i ett år. En enkel og svært trygg metode.

Regnskap

Modulen tar seg av det komplette hovedboksregnskapet ditt, basert på norsk standard kontoplan NS4102.

Dette inkluderer også bilagsføring i alle nødvendige varianter. Du får produsert alle de obligatoriske rapportene du trenger, så som posteringsliste, kontoutdrag, kontoplan, saldoliste, balanse, resultat, MVA-melding, avdelingsregnskap, prosjektregnskap.

Ansatte

Ansatte-modulen håndterer alle personene som du har, eller har hatt, ansatt i firmaet. Dette gjelder noen HR-funksjoner, men først og fremst alt som har med lønn å gjøre.

Følgende datagrupper finnes for hver enkelt ansatt: Personalia, arbeidsforhold, lønnsperioden (med alle lønnsposter og lønnsberegninger), årets lønnsposter og oversikter, tidligere års lønnsposter, fraværsføring.

Rutine for føring av løpende lønn (lønnsperioden) inneholder utstrakt faglig kompetanse, slik at det hele blir ganske enkelt for brukeren. Blant annet så trenger du ikke definere en eneste lønnsart selv, med mindre du har helt spesielle behov.

Alle obligatoriske lønnsrapporter for hver lønnsperiode ligger her, for eksempel lønnsjournal, lønnsslipper, utbetalingslister, regnskapsbilag, lønnspost-oversikter.

Dessuten er det her du lager A-melding, samt henter skattekortopplysninger fra Altinn. En del andre avstemmingsrapporter finnes også, samt årsavslutningsrutiner.

Kunder

Modulen inneholder alle firmaets kunder, samt alle rutiner som er relatert spesielt til disse, inkludert reskontrooppfølging. Dette gjelder også flere varianter av fakturering, samt abonnement. Modulen er fullintegrert med Regnskap-modulen.

Det finnes mange rapporter, eksempelvis kundeoversikt, kontoutdrag, saldoliste, aldersfordelt saldoliste, purring, inkassovarsel, rentefakturering, adresselapper, fakturaer i arbeid, fakturaarkiv.

Leverandører

Denne modulen inneholder alle leverandørene, samt alle dertil hørende rutiner, inkludert reskontrooppfølging.

Rapportene omfatter blant annet leverandøroversikt, kontoutdrag, saldoliste, adresselapper.

Medlemmer

Denne modulen brukes bare i forbindelse med bransjeløsninger. Den inneholder kunder som skal behandles på en utradisjonell måte i forhold til de kundene som ligger under Kunder-modulen, noe som er svært arbeidsbesparende. Ta kontakt for å få vite mer om denne.

Kontakter

Modulen inneholder alle kontaktpersoner som du har bruk for å referere til i systemet. En slik kontaktperson kan refereres til i andre moduler, for at du skal slippe å legge inn alle personens opplysninger flere steder.

Modulen er global, slik at den gjelder for alle firmaer. En kontaktperson kan ofte være aktuell for flere, gjerne mange, firmaer.

Mange av systemets HR-funksjoner er knyttet opp mot Kontakter, istedenfor mot Ansatte, slik det vil være i mange andre programmer. Dette gir en rekke fordeler, særlig hvis en person er referert til i mange sammenhenger.

Dokumenter

Dokumenter-modulen er ikke implementert ennå, men den er et kartotek over dokumenter som du selv vil styre. Det kan være en kombinasjon av rapporter, hjelpedokumenter, eller andre filer du måtte ønske å ha rask tilgang til. Forutsetningen er bare at de finnes på pdf-format, tilgjengelig ett eller annet sted på maskinen/nettverket.

Hjelp

Dette er et komplett oppslagsverk, som dokumenterer alle funksjoner i programmet. Det finnes også huskelister her, dessuten mange temaer som er behandlet i detalj. Det er Ufosoft som skal sitte med detaljkunnskapene, ikke du.

Support

Her kan du legge inn dine supportforespørsler, som så sendes direkte til support@ufosoft.no , uten at du trenger å forlate programmet. Svar får du på epost innen en time.

Forrige/neste år

Disse knappene som viser foregående og neste årstall er ikke egentlig selvstendige moduler, men de er usedvanlig praktiske, særlig rundt årsskiftet. De lar deg bytte aktivt år tilbake til forrige eller neste år på et blunk. Programmet kan altså håndtere flere år samtidig for et firma.